Sahu(ji) meaning in English

Meaning of "Sahu(ji)" sahu(ji) voice image

Viewed 373 times |  
n
1. shopkeeper shopkeeper voice image

2. landlord landlord voice image

3. moneylender moneylender voice image


Sahu(ji) in English. Get English meaning of word Sahu(ji). Know Sahu(ji) in English. Get the translation of sahu(ji) in English language. Know the answer of question: What is the meaning of sahu(ji) in English language? You will find the English word for Nepali word 'sahu(ji)'. You can use this Nepali word in your daily life. Sahu(ji) is a Nepali word.