Akar prakar meaning in English

Meaning of "Akar prakar" akar prakar voice image

Viewed 651 times |  
n
1. shape shape voice image

2. form form voice image

3. aspect aspect voice image

4. appearance appearance voice imageGet English meaning of word 'akar prakar'. Know Akar prakar in English. Get the translation of akar prakar in English language. Know the answer of question: What is the meaning of akar prakar in English language? You will find the English word for Nepali word 'akar prakar'. You can use this Nepali word in your daily life. Akar prakar is a Nepali word.