Word of the Day

रासायनिक युद्ध voice image
मुन्टो बटार्नु voice image
ऋग्वेद voice image
निचो voice image
इज्जत लुट्नु voice image
प्रतियोगिता आयोजना गर्नु voice image
दरिद्र voice image
प्रतिशोध गर्नु voice image
कण्डम voice image
बन्दोबस्त मिलाउनु voice image