Word of the Day

ऐलेइ voice image
अफ्ठेरोमा पर्नु voice image
मानचित्र voice image
पास गर्नु voice image
चोसो डुलाउनु voice image
तृणमूल voice image
ऋण बोक्नु voice image
व्यवहारी voice image
परराष्ट्र मन्त्री voice image
नुनतेल voice image