Word of the Day

नाक काट्नु voice image
निदान गर्नु voice image
ठाडो उजुरी voice image
फसाउनु voice image
फिक्री हुनु voice image
गोली लाग्नु voice image
बसाई सराई voice image
बाजी  voice image
निजी मामिला voice image
मृदु voice image